Category Archives: مطالب کلی

آداب زیارت امام رضا (ع)

آرزوی هر ایرانی زیارت قبر امام رضا (ع) است. برای زیارت امام رضا (ع) اعمال مخصوصی وارد شده است که این اعمال را برای شما گردآوری کرده ایم. قرار داشتن حرم مطهر امام رضا (ع) د...