میهمان گرامی

چنانچه پروفایل ایجاد شده مربوط به شخص شما می باشد

با پروفایل خودتان به نام دیگری نمی توانید اتاق رزرو کنید.در صورت انجام رزرو,اتاق به نام شما می باشد و به دیگری واگذار نمی شود و

وجه پرداخت شده نیز برگشت داده نمی شود.

به بالای صفحه بردن